Belqitî
Berxwedan
Biro
Eftelya
İtirafçi
Lixwegerîn
Mem û Zîn
Sînor
Sûc û Ceza
Tevn