Belqitî
Berxwedan
Biro
Eftelya
İtirafçi
Lixwegerîn
Mem û Zîn
Nexweşxane
Rêya Kadizan
Sala Şewatê
Sînor
Sûc û Ceza