Büyük Kürt Mucit Ebul İz el-Cezeri

Ebul-iz Cezeri döneminde bilim dilinin Arapça olması ve muhteşem eserinin bu dille yazması onun Arap oluşunun işareti değildir. Artuklu Sarayı’nda görev alması da onun Türk olduğunu göstermez. Tarihin...

Nuh Peygamber Tufani Ve Cudi Daği

Bu kitap hazırlanırken İslam, Hıristiyan ve Musevi dini kaynakların yanı sıra başka din ve kültürlere ait tufan mitolojileri, iddialar, varsayımlar ve tezler de mercek altına alınıp incelenmiştir. Yin...

Tarih, Kültür ve Cizre

Cizre ve çevresiyle ilgili temel bir başvuru kitabı olan bu çalışma, sadece Cizre'nin belli bir yönünün, bir dönemini ve belli kişilerini anlatmıyor. Tarihi süreç içinde Cizre'nin tarihi, coğrafyas...

-