Kaçış
Kadiz
Kenê Reş
Kerr û Kulik
Kilam û Jin
kirasê mar
Kitana Spî
Kurd û Ecem