Kaçış
Kadiz
Kilam û Jin
Kitana Spî
Kurd û Ecem
Leyl-Name
Lorîname