Mewlûd
Mewlûda Nebî
Mijarên Bijare
Misk û Enber
Munazerat
Nasihatname
Nexweşxane
Nûbar
Ofof