YAŞAR KAPLAN Hakkâri’nin Çukurca (Çelê) ilçesinde doğdu. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Dinler Tarihi alanında “Günümüz Yezidiliği” ve Kürdoloji alanında da “Destana Kela Dimdim û Xanê Lepzêrîn, Lêkolîneke Edebî û Dîrokî” isimli iki yüksek lisans programını bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi alanında “Nesturi Kilisesinin Temel İnanç ve Uygulamalarının Teşekkül Süreci” isimli doktora çalışmasını yaptı. Doktora çalışması esnasında Cambridge Üniversitesi, Asya ve Orta Doğu Araştırmaları Fakültesi’nde bir yıl boyunca misafir araştırmacı olarak bulundu. Halen Hakkâri Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi alanında akademisyen olarak görev yapmaktadır. Dinler Tarihi, Kürt Tarihi ve Kürt Halk Edebiyatı alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüz Yezidiliği (2013), Kaniya Stranan (2015), Beyt û Destanên Kurdî (2019), Destana Kela Dimdim û Xanê Lepzêrîn, Lêkolîneke Edebî û Dîrokî (2019) ve Doğu Hıristiyanları-Nesturiler: Tarih, İnanç, Ritüel (2023) isimli çalışmaları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra birçok makale ve röportajı yayımlanmıştır.