Qêrînek Ji Axa Zelûl

Gelo destûra te heye ez têr bigirîm dilê min? Hema wisa bi tîqetîq mîna birûska rûyê ezmên. Heta ku niqrîsk dimiçiqin di defa sînga min de. Heta ku hilma min diçike. Hingê tu were hêsirên çavên min bi...

Xoçvan

21 gundên Xoçvanê di navbera çiyan de li dû hev, mîna hebên tizbiyan rêz bûne û hemû jî Kurd in. Ev gundana, pirê wan xizmê hev in. Dewleta Osmanî, Kurdan ji deverên Kurdistanê yên cuda cuda tîne û ji...

-