Guldan

Seydayê Mela Husnî, bi şîretên di berhema xwe de mîna Şahê Şîrazê Hafiz, geh bi helbestkî, geh bi nesirkî, geh ji kaniya peyvên pêşiyan û zanayan û geh jî ji deryaya dilê xwe bi zimanekî rewan û sirûş...

Hêliya Heqîqetê - Xatireyên Heyatê

Mela Husnî Hezîn, kesayetekî alim, şair, edîb û seydayekî xwedan-medrese ye. Di feqîtî û melatiya xwe de li gelek ciyan geriyaye, li bal gelek alimên hêja xwendiye. Ew di vê kitêba xwe de qala xatirey...

-