Evdalê Zeynikê -Şairê Efsanewî yê Kurdan -

Evdalê Zeynikê, di war û barê dengbêjiyê de pîr û pêşrew e. Di zargotina kurdî de dengbêjê herî kevnar ku stranên wî gihîştibin heta roja îro Evdalê Zenikê ye. Gelek dengêjên hêja bi rêzê, stranên Evd...

Kerr û Kulik

Kerro ku li hespe xwe siyar bû, bala xwe daye ku xal û merive wan dane pey ters û talan û Bilecane, hema lene ku xwe bighînine. Kerro hespe xwe rakire çargaviya, bi hers û gef wekî gurekî har ajote se...

-