Ercan Gümüş 1976 Van Depremi’nin yıkımıyla Soğuksu (Sarıksı/ Ağcac)/Muradiye’den Ankara’ya göç eden bir ailede 1977 yılında dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimine Ankara’da devam eden yazar, 1996-2000 yılları arasında Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünde tahsilini sürdürdü. 2000-2009 yılları arasında Diyarbakır ve Ankara’da MEB bünyesin[1]de çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Bu esnada Gazi Üniversitesi SBE’de lisansüstü öğrenimini devam ettirdi. 2009 yılında Mardin Ar[1]tuklu Üniversitesi’ne geçti. 2014 yılından bu yana ise aynı kurumda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yazarın kitap, makale türünden telif eserler yanında tercüme çalışmaları da mevcuttur. Evli ve 3 çocuk babası olan yazar, akademik çalışmalarını sürdürmektedir.