Recep Ayhan 1990 yılında Batman’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Batman’da tamamladı. 2013 yılında Aksaray Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini 2016 yılında Fırat Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı’ndan, doktora derecesini ise 2021 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’ndan aldı. Şehir tarihi, vakıflar ve ihtida gibi konularda çalışmaları bulunmaktadır.