SALİH CEMAL 1964 yılında Varto’da doğdu. 1980 yılında Varto Lisesi’nden mezun oldu. 1988 yılına kadar Türkiye’de yaşadı, 1989 yılı başından itibaren Fransa Paris’te yaşamaktadır. Avrupa’da Kürtler ve Kürdistan konusunda geniş araştırmalar yapmıştır. Özellikle Fransız Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Arşivleri ve Savunma Bakanlığı Savaş Arşivlerinde uzun zaman çalışmıştır. Londra’da The National Archives, Cenevre’de Société Dès Nations (Milletler Cemiyeti) ve BOA. Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde konuyla ilgili araştırmalar da yapan yazar Kürtler ve Kürdistan konusunda on binlerce belgeyi barındıran geniş bir arşive sahiptir. “İngiliz ve Fransız Arşiv Belgeleriyle Şeyh Said Hareketi” adlı bu çalışmanın dışında, “İngiliz ve Fransız Arşiv Belgeleriyle Sevr-Lozan-Musul’da Kürtler” adında bir araştırma kitabı ve “Şubat Sürgünü” adında bir romanı da yayımlanmıştır. Yayınlanmamış “Tarihte Varto” adında bir araştırma kitabı ile “Gelname” adlı Kürtçe edebi bir çalışması daha bulunmaktadır.