İsmet Konak 1982 yılında Dersim’de doğdu. İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümünü bitirdikten sonra Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi’nde Rusya tarihi alanında yüksek lisansa kabul edildi. Yüksek lisansı “Kürtlerin Sovyet Sistemine Entegrasyonu ve Adaptasyonu: 1920’li ve 30’lu Yıllar” adlı tezle bitirdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi bölümünde “Türkiye’nin İç Savaş Döneminde (1918-1922) Sovyet Rusya İle İlişkileri” adlı tezi savunarak doktor unvanına kavuştu. Bunu müteakip Kars Belediyesi, Hrant Dink Vakfı ve AB’nin ortak katkısıyla “Geçmişten Geleceğe Uzanan Köprü: Kars” adlı bir çalışma yaptı. Ayrıca “Kürt Tarihinde Müteferrik Bir Aşiret: Birûkanlar”, “Kürt Tarihinde Bir Özerklik Modeli: Kızıl Kürdistan”, “Sovyet Kürtlerinin 1937-38 Sürgünü”, “Tarih Yazımında Alternatif Bir Model: Pokrovskiy Tarih Ekolü”, “1917 Ekim Devrimi’nde Kürtler”, “Kırım Savaşı’nda Ruslar ve Kürtler”, “Kavkaz Gazetesinde Kürtler (1854)”, “Rusça Kaynaklar Işığında Medler”, “Etnicheskaya Identichnost’ Zaza”, “Turkish Policy During the Russian Civil War (1918- 1922)”, “Polîtîkaya Kurdkî ya Bolşevîkan de Rolê Tirkîya”, “Qedrî Can û Sosyalîzm” vb. makaleleri ulusal ve uluslararası yayınlarda Türkçe, Rusça, İngilizce ve Kirmanckî (Zazakî) dillerinde yayımlandı. Yazar, editörlük yapmakta ve Rusya tarihi alanında akademik çalışmalara devam etmektedir.