Muhyiddin Zınar, 1972 yılında Çewlik (Bingöl)’de doğdu. Lise öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. 1989'da Said-i Nursi’nin eserleriyle tanıştı. Risale-i Nur ve Said-i Nursi üzerine okumalarını bu süreçten sonra hiç bırakmayan yazar Sosyoloji eğitimi aldı. Said-i Nursi düşünceleri ve Kürtlerle ilgili çeşitli konularda düzenlenen programlarda sunumlar yaptı ve muhtelif platformlarda makaleler yazdı. Ayrıca yazar, çeşitli teolojik konular ile postkolonyalizim, maduniyet, çokulusluluk gibi başlıklarla ilgilenmekte olup kendi dili olan Zazaki (Kürtçe) üzerine de çalışmalar yapmaktadır. Yazarın bazı tebliğleri: - 2010, Nûbihar; Di 50 Saliya Wefata wî de Sempozyuma Bedîuzzeman Seîdê Kurdî ya Navneteweyî/ Vefatının 50. Yıldönümünde Uluslararası Bediüzzaman Said Nursi Sempozyumu; “Said-i Nursi ve Kürt Meselesi”. - 2011, Marmara University International Relations Club; Anayasa, Temel Hak ve Özgürlükler Sempozyumu; “Anayasada Etnik Vurgular”. - 2012, Mardin Artuklu Üniversitesi, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı; Milliyet Fikri ve Kürt Meselesi, Münazarat Sempozyumu; “Güzel Bir Fikir Ve Sosyolojik Yetersizlik Arafında Bediüzzaman’da Adem-i Merkeziyetçi Düşünce”. - 2012 Mazlum-Der; II. Kürd Forumu; “Tanımlama Ekseninde Kürt Sorunu”. - 2013, Nûbihar; Uluslararası Din, Dil ve Kimlik Sempozyumu; “Modern Dini Anlatının Ulusla Karşılaşması: Said-i Nursi’de “İslamiyet’le Memzuç Fikr-i Milliyetin Analizi”.