Pertewa Çil Hedîsan

Wekî ku tête zanîn Erbaîna İmamê Newewî di cîhana îslamê de gelek navdar e. Nivîskarê evê xebatê M. Saîd Dündar demek dirêj li ser Çil Hedîsa Îmamê Newewî xebitiye û bi zimanekî herikbar hem werge...

Riyadus-Salihîn (Baxên Qencan)

Riyadus Salihîn di warê hedîsê de yek ji çavkaniyên herî girîng e. Hin alim yan hin kitêb hene ku bes ji hêla hevmezheb û hevmeşrebên xwe hatine qebûlkirin û hezkirin; hinek jî hene ku tam bi eks...

Çil Hedîs

Yahya b. Şerefeddînê Newewî ku di nav alema Îslamê de bi Îmamê Newewî tê naskirin ji mijarên bawerî, exleq, îbadet, mafê jîndaran û hwd. Li gora xwe 42 hedîsên herî girîng hilbijartine û kirine kitêb....

-