Siltan Selahaddînê Eyûbî

Belê Siltan Selaheddîn bi nijada xwe Kurd e, lê Siltanê cîhana hemû Misilmana ye; ji bo ku kesayetiya wî ya mezin û rêzdar bi hin kesên me bidime nasîn, min der barê Dewleta Eyûbî de, bi taybetî jî ya...

-