Akkoyunlu Kürt İlişkileri

Bu çalışmada Akkoyunluların siyasi, ekonomik ve kültürel yönden Kürt emirlikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Kürt, Arap ve Fars kaynaklarındaki bilgilerin sınırlı olması, Türkiye’deki mevcut a...

Müküslü Hamza

1892 yılında Van’ın Müküs (Bahçesaray) ilçesinde dünyaya gelen ve Müküs Beylerinden olan Hamza Bediüzzaman’ın ilk talebelerindendir. Oldukça hareketli ve maceralı bir yaşama sahip olan Hamza, ilginç ...

Seyyid Şefik Arvasi

Seyyid Şefik Arvasi 1884-1970 yılları arasında yaşamış ve yıkalan bir imparatorluğu görmüş olan Osmanlı Kürt aydınıdır. Aldığı dini eğitimin yanı sıra halkının içinde bulunduğu duruma da kayıtsız ka...

-