Mem û Zîn -Azerice-

Ehmedê Xanê’nin Mem ve Zîn’ine sadece bir hikaye ve destan gözüyle bakılmamalı. Çünkü Ehmedê Xanî bu kitabıyla gönlünün deryasını bizim gönüllere damlatma fırsatı ve bahanesi bulmuştur.

Mem û Zîn (Kürtçe - Türkçe)

Divê ne tenê wekî çîrokekê li Mem û Zîna Ehmedê Xanî bête nêrîn. Ehmedê Xanî kitêba xwe ji bo ku deryaya dilê xwe biniqutîne ser zeviya dilê me, kiriye hêncet û behaneyek. Herwekî ku ji şekirîstina ...

Mem û Zîn (Bi Herfên Erebî)

Mem û Zîna Ehmedê Xanî, divê ne tenê bi çavê çîrokekê an destanekê bê dîtin; lewra Ehmedê Xanî, ev kitêba xwe ji bo ku deryaya dilê xwe biniqutîne ser rûpelên dilê me, kiriye hêncet û behaneyek. ...

-