Melayê Cizîrî’nin Dîvâninda Tasavvufî Mazmunlar

Melayê Cizîrî; îmân, mârifet, aşk, muhabbet, seyr û sülûk, tecellî, keşf ve kerâmet gibi mâvevî konularda aklın idrâk kuvvetini yetersiz görür. Kalbe hitap eden bu mefhûmların ancak mânâ âleminden gel...

-