ERCAN ÇAĞLAYAN 1980 Bingöl doğumlu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamlayan Çağlayan, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde tarih alanında lisans (2001), yüksek lisans (2008) ve doktora derecesi (2012) aldı. Ocak 2019’da siyasi tarih alanında doçent oldu. 2021’de TarihVakfı Mütevelli üyesi seçildi. Başlıca ilgi alanları şehir tarihi, milliyetçilik, etnik gruplar, azınlıklar, ulus-devlet, Kemalist modernleşme ve maduniyet çalışmalarıdır. Çağlayan’ın yazı, röportaj ve makaleleri Bianet, Bilge Adamlar, Birikim, İçtimaiyat, Milel ve Nihal, Radikal, Şarkiyat, Tarih Okulu, Tarih ve Gelecek, Toplum ve Bilim, Turkish Studies, Vate ve Yeni Türkiye gibi gazete ve dergilerde yayımlandı. Çağlayan’ın yayımlanmış kitapları şunlardır: Cumhuriyet’in Diyarbakır’da Kimlik İnşası [1923-1950], İletişim Yayınları, 2014; Zazalar: Tarih, Kültür ve Kimlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016; Kemalist UlusDevletin İnşası: Eğitim, Kültür, Mekân ve İskân Politikaları, Açılım Kitap, 2018; Cumhuriyet’in Doğu’su: Devlet, Parti ve Toplum, Pınar Yayınları, 2019; “Dünyada Van”: Nüfus, Etnisite, Tarih ve Toplum (Der.), İletişim Yayınları, 2019; “Burası Muş’tur”: Tarih, Toplum, Kültür ve Edebiyat (Ed.), Pınar Yayınları, 2019; Diyarbakır: Nüfus, Siyaset, Eğitim, Sağlık ve İktisat (1923-1950), Libra Kitap, 2020 ve “Bingöl Dört Dağ İçinde”: Toplum, Kültür, Sanat ve Siyaset (Ed.), Peywend Yayınları, 2021.