Canser Kardaş, 1978 yılında Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Koçak köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır’da tamamladı. 2002 yılında Dicle Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans, 2007 Erciyes Üniversitesinde Yüksek Lisans ve 2013 yılında da Fırat Üniversitesinde doktorasını tamamladı. 2014 yılında Yardımcı Doçent, 2019 yılında da doçent unvanı aldı. Halkbiliminin farklı konularında hazırladığı kitap bölümlerinin yanında Diyaddin Alp ile birlikte hazırladığı Çocuk Edebiyatı ve Medya (2013) kitabının dışında Âşığın Sazı Dengbêjin Sesi (2017), Diyarbakır Halkevi, Karacadağ Dergisi, Halkbilimsel Bir İnceleme (2018) ile Muş’ta Halk Veterinerliği ve Geleneksel Tedavi Yöntemleri (2019) adlı kitapları bulunmaktadır. Yine farklı dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Halkbilimi, halk kültürü ve halk edebiyatı ilgi alanlarıdır. 2014 yılından beri Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

***
 
Sedat Kardaş, 1986 yılında Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Koçak köyünde doğdu. 2009 yılında Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2012 yılında “Tâli’î’nin Farsça Divanı ve Necâtî Bey Divanı ile Mazmunlar Açısından Mukayesesi” başlıklı tezi ile yüksek lisans, 2016 yılında “Ali Nihanî’nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi” başlıklı teziyle de Doktora eğitimini, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Bilim dalında tamamladı. 2017 yılında Muş Alparslan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2020 yılında doçentlik unvanını aldı. Ali Nihanî’nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi (2018), Atûfî-İbret-nâme (2019), Hâcibî-Şerh-i Kasîde-i Lüccetü’l-Esrâr (Özgür Kıyçak ile birlikte) (2020) adlı kitapları ile klasik Türk edebiyatı üzerine yazmış olduğu kitap bölümleri ve çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Halen Muş Alparslan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırmalarını sürdürmektedir.