Prof. Dr. Bekir Biçer 1963 Çorum doğumludur. Hacettepe Üniversitesi
Tarih bölümünde yükseköğrenimini yapmıştır. Danişmendname’nin
Tarihi Değeri adlı teziyle yüksek lisansını, Firdevsi-i Rumi
ve Tarihçiliği isimli çalışmasıyla doktorasını tamamlamıştır. Türklerin
İslamlaşma Süreci, Tarihe Giriş, Silahşornâme ve Tarih Yaratılışla
Başlardı adıyla kitapları yayınlanmıştır. Yazar son yıllarda Kürt tarihi
üzerinde yoğunlaşmış olup Kürt tarihinin kaynaklarını araştırmaktadır.
Kürtlere dair yayınladığı kitapları; Kürtler, Kürt Tarihinin Kaynakları ve
Kürdoloji Çalışmaları, Osmanlı Basınında Kürtler ve Osmanlı Coğrafya
Kitaplarında Kürtler ve Kürdistan’dır. Yazar, halen Necmettin Erbakan
Üniversitesi SBBF tarih bölümünde öğretim üyesidir.