Biro

Fişengên Biroyê Hesikê Têlî xelasbûbûn. Bi xwe jî, bi sê cîyan birîndarbû. Tivinga xwe danîbû ser singê xwe, li benda mirinê sekinîbû. Di laşê wî da mecal nemabû. Êdî çavên wî dihate girtinê. Quman...

Gilîdax Bêxwedî Nîn e

Nivîskarê vê pirtûkê Yılmaz Çamlıbel li ser serhildana Agiriyê ji xortaniya xwe ve meraq kiriye, ji kesên wan salan pirsiye, bîranîn guhdarî kirine, dokument û belge civandine û pirtûkên li ser vê mij...

...