Bi Xatirê Te Zimano

Ji Kurdên ku di mala wan de bi Kurdî nayê peyivîn re… Bi xatirê te zimano Bi xatirê te Zimanê şêrîn, Lorîka dayê, Sîreta pîrê, Çîroka kalê. Piştî hezar salan bi xatirê te. Mîrasa herî mezin a b...

Dilşa

Navê didistana me, bi Minara Qot a di nav sînorên dibistanê de bûbû yek. Pirraniya xwendevanan sewî bûn. Loma Ji Farqiniyan jî bo me ‘ Sewiyên Minara Qot’ digotin. Gotinên wek, ‘Îro sêwiyên Minar...

Rojnameya Kurdî ya Pêşîn Kurdistan

Rojnameya Kurdî ya pêşîn Kurdistan, di navbera 22yê Nîsana 1898an û 14ê Nîsana 1902an de bi giştî 31 jimar derketiye. Danerê rojnameyê Mîqdad Mîdhet Bedirxan jimara yekem li Qahîrê derxistiye. Piş...

Dozger

Wê salê teze min lîse temam kiribû û wek havîna sala çûyî berê xwe dabû riya Stenbolê. Ji aliyekî ve ez dixebitîm û ji aliyê din ve jî min amadekariya unîversîtê dikir. Eger min bi gotina hevalê xwe M...

-