Amid’den Diyarbekir’e Eğitim Tarihi

Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, başlangıcından Hıristyanlık ve İslamiyet’in şehre hakimiyetine kadar olan dönemdeki dini eğitim kurumları, devamında ise Osmanlı İmparatorluğun...

Keldaniler ve Diyarbakır

Mezopotamya’nın kadim uygarlıklarından biri olan Kaldeilerden, 16. Yüzyılda dünyada ilk defa Diyarbakır’da tesis edilen Keldani Kilisesi’ne uzanan yorgun zamanların bereketli mekanı Diyarbakır’da iz b...

Süryaniler ve Diyarbakır

Diyarbakır, sahip olduğu kültürel çeşitlilik ve birikimi ile farklı dini topluluklara ev sahipliği yapmış kadim şehir... Süryanilerin tarihin akışında bu topraklardan göçleri ile sadece yaşadıkları c...

Nâum Faik Ve Süryani Rönesansi

Bu çalışmada, tarih sahnesinde farklı isimler altında ( Süryani, Keldani, Nesturi, Maruni, Melkit…) varlığını korumaya çalışan aynı halkın, değişik coğrafyalardaki varoluş çabalarından birini bulacaks...

-