Talihsiz ve Tarihsiz Şiirler
Dîwan / Melayê Cizîrî (Kürtçe Metin-Türkçe Çeviri)
Şêr û Xencer
Çöl ve Yolcu
DEWR Û GERA KURDISTANÊ
Kulîlka Evîna Bêdeng
Dîwan -Derdê Welat-
Yezdan Dizane
Sorgul